. Επέκταση αρχείου .PMD

4 τύποι αρχείων χρησιμοποιούν την επέκταση αρχείου .pmd .

  • 1. PageMaker Document
  • 2. Αρχείο δυαδικού μορφώματος Poser
  • 3. Spreadsheet PlanMaker
  • 4. Αρχείο μοντέλου MikuMikuDance

Τύπος αρχείου 1Εργαλείο δημιουργίας σελίδας

ΠρογραμματιστήςAdobe Systems
Δημοτικότητα3.9
ΚατηγορίαΑρχεία διάταξης σελίδας
ΜορφήΔυαδικό X

Δυάδικος

Αυτό το αρχείο αποθηκεύεται σε δυαδική μορφή, η οποία απαιτεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να διαβάσει τα περιεχόμενά του.

Τι είναι το αρχείο PMD;

Ένα αρχείο PMD είναι ένα αρχείο διάταξης σελίδας που δημιουργήθηκε με το Adobe PageMaker, ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία επαγγελματικών εκδόσεων όπως ενημερωτικά δελτία και φυλλάδια. Περιέχει μορφοποιημένο κείμενο, εικόνες και αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί. Τα αρχεία PMD υποστηρίζουν επίσης εικόνες που έχουν δημιουργηθεί σε άλλα προγράμματα της Adobe. Περισσότερες πληροφορίες

Τα αρχεία PMD χρησιμοποιούνται από το Adobe PageMaker 6 ή νεότερη έκδοση. Μπορούν επίσης να ανοίξουν από το Adobe InDesign, ο διάδοχος του PageMaker. Ωστόσο, μόνο το Adobe InDesign CS6 ή παλαιότερο θα ανοίξει αρχεία PMD. Το InDesign CC δεν ανοίγει αρχεία PMD.

Αν θέλετε να ανοίξετε ένα αρχείο PMD στο InDesign CC, μπορείτε να το ανοίξετε στο InDesign CS6 ή νωρίτερα, να το αποθηκεύσετε ως αρχείο .INDD και στη συνέχεια να το ανοίξετε στο InDesign CC. Μπορείτε επίσης να εξάγετε ένα PMD ως αρχείο .PDF όταν ανοίξετε στο PageMaker ή το InDesign.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία PMD

Windows
Adobe PageMaker 7
Adobe InDesign CS6
Μακ
Adobe PageMaker 7
Adobe InDesign CS6

Αρχείο τύπου δυαδικού αρχείου μορφής αρχείου 2 Poser

ΠρογραμματιστήςSmith Micro
Δημοτικότητα3.8
ΚατηγορίαΑρχεία 3D εικόνας
ΜορφήΔυαδικό X

Δυάδικος

Αυτό το αρχείο αποθηκεύεται σε δυαδική μορφή, η οποία απαιτεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να διαβάσει τα περιεχόμενά του.

Σύνδεση αρχείου .PMD 2

3D αρχείο εικόνας που δημιουργήθηκε από το Poser Pro, ένα πρόγραμμα μοντελοποίησης χαρακτήρων και animation. αποθηκεύει μορφολογίες ή μεταβληθείσες θέσεις ενός χαρακτήρα σε δυαδική μορφή. που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση κινήσεων, καταστάσεων κίνησης και άλλων θέσεων χαρακτήρων.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία PMD

Windows
Smith Micro Poser 11
Μακ
Smith Micro Poser 11

Αρχειοθέτης PlanMaker τύπου 3

ΠρογραμματιστήςΛογισμικό SoftMaker
Δημοτικότητα3.3
ΚατηγορίαΑρχεία υπολογιστικών φύλλων
ΜορφήΔυαδικό X

Δυάδικος

Αυτό το αρχείο αποθηκεύεται σε δυαδική μορφή, η οποία απαιτεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να διαβάσει τα περιεχόμενά του.

Σύνδεση αρχείου .PMD 3

Ένα αρχείο PMD είναι ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου που δημιουργήθηκε από το PlanMaker, μια εφαρμογή υπολογιστικού φύλλου που περιλαμβάνεται στο SoftMaker Office. Περιέχει δεδομένα σε κελιά οργανωμένα σε σειρές και στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου. Τα αρχεία PMD είναι παρόμοια με τα αρχεία .XLS και .XLSX που χρησιμοποιούνται από το Microsoft Excel. Περισσότερες πληροφορίες

Το αρχείο PMD είναι ανοιχτό στο SoftMaker Office PlanMaker 2018

Τα αρχεία PMD αποθηκεύονται σε ιδιόκτητη μορφή και ήταν ο κύριος τύπος αρχείου που συσχετίζεται με το PlanMaker μέχρι να αντικατασταθούν από αρχεία .PMDX. Το PlanMaker εξακολουθεί να υποστηρίζει αρχεία PMD.

Ενώ τα αρχεία PMD χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση δεδομένων, μπορεί επίσης να περιέχουν τύπους και διαγράμματα. Τα αρχεία PMD μπορούν να μετατραπούν σε διάφορες μορφές στο PlanMaker, συμπεριλαμβανομένων των PMDX, .PDF, XLS, XLSX, .XLSM, .XLTX, .XLTM, .XLT, .TMD και .RTF.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία PMD

Windows
Γραφείο SoftMaker
Linux
Γραφείο SoftMaker
Android
Γραφείο SoftMaker: PlanMaker Mobile

Τύπος αρχείου 4 Αρχείο μοντέλου MikuMikuDance

ΠρογραμματιστήςMikuMikuDance
Δημοτικότητα3.2
ΚατηγορίαΑρχεία 3D εικόνας
ΜορφήΔυαδικό X

Δυάδικος

Αυτό το αρχείο αποθηκεύεται σε δυαδική μορφή, η οποία απαιτεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να διαβάσει τα περιεχόμενά του.

Σύνδεση αρχείου .PMD 4

3D μοντέλο που χρησιμοποιείται από το MikuMikuDance (MMD), ένα πρόγραμμα κινουμένων σχεδίων χορού που δημιουργήθηκε αρχικά στα ιαπωνικά. περιέχει ένα τρισδιάστατο πλέγμα για έναν χορευτή που μπορεί να υφασθεί και να ζωντανέψει με τα εργαλεία MikuMikuDance. που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση διαφορετικών μοντέλων χορευτών. Περισσότερες πληροφορίες

Τα αρχεία PMD μπορούν να επεξεργαστούν με τον επεξεργαστή PMD, καθώς και με ορισμένα βασικά εργαλεία 3D μοντελοποίησης, όπως τα Blender, Metesequoia και Lightwave. Ωστόσο, σημειώστε ότι κάθε πρόγραμμα απαιτεί ένα κατάλληλο πρόσθετο και τα plugins συνήθως δημιουργούνται στα ιαπωνικά και διατίθενται από ιαπωνικές ιστοσελίδες.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία PMD

Windows
MikuMikuDance
PMD Editor

Συνιστάται

Επέκταση αρχείου .DAV
2019
Επέκταση αρχείου .LCN
2019
.PROPROJ Επέκταση αρχείου
2019